Wat houdt SMI in?

tSMI is een uitgebreid instrument waarmee gecertificeerde bedrijven inzichtelijk maken hoe de geïnventariseerde materialen circulair hergebruikt kunnen worden met het oog op de toekomst. Door samen te werken met deze gecertificeerde bedrijven kunt u circulariteit en veiligheid in een renovatie- en sloopproject waarborgen.

De uitgebreide materialenlijst wordt ingezet om na te gaan welke materialen aanwezig zijn binnen het pand. Het gecertificeerde bedrijf kijkt ook naar de hoeveelheid van de materialen. Van deze materialen wordt vastgesteld of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Verder wordt de circulaire hergebruikmogelijkheden bepaald door het beoordelen van de kwaliteit, demontabelheid en de R- ladder score. Zo biedt SMI een compleet overzicht van wat een pand allemaal voor potentie en risico’s in huis heeft. Deze combinatie is absoluut uniek. Een gecertificeerde sloper weet hierdoor wat hij in het pand aan kan treffen en wat hij met de uitkomende materialen kan. Daarnaast kan hij de nodige passende veiligheidsmaatregelen treffen om zijn werknemers te beschermen. Door het volledige inzicht worden tegenvallers in de uitvoering tot een minimum beperkt en een onverstoorde voortgang geborgd.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.