SMI voor gemeentes en overheden

SMI heeft voor u als gemeente twee voordelen. Met SMI kunt u uw eigen sloopprojecten circulair en veilig voorbereiden. Daarnaast kunt u door deze te verplichten bij een sloopmelding er op toezien dat gebouwen veilig en verantwoord naar de omgeving worden gesloopt.

Met SMI wordt de circulaire slooppotentie van een sloop of renovatieproject inzichtelijk gemaakt. Maar ook de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt voldaan aan Arbo wetgeving en het bouwbesluit. Ook bent u met het inzetten van een SMI gecertificeerd bedrijf ervan verzekerd dat de kwaliteit door middel van opleidingen, kwaliteitseisen en audits is geborgd en de uitwerking uniform is.

SMI maakt uw eigen circulaire ambitie onderbouwd inzichtelijk. Verder voorziet SMI een aannemer bij een aanbesteding van waardevolle informatie. Hiermee worden tegenvallers in de uitvoering tot een minimum beperkt.

Verder houden SMI gecertificeerde sloopbedrijven een materialenpaspoort bij. Met deze stoffenverantwoording kunt u eenvoudig beoordelen of aan de circulaire ambitie daadwerkelijk is voldaan. Dat maakt ook inzichtelijk of schadelijke stoffen op een verantwoordelijke wijze zijn verwijderd en afgevoerd. Wilt u meer weten?

Uw voordeel

 • Kostenbesparing:
  door verantwoording van de materialen in een pand kan op de kosten bespaard worden door deze opnieuw in te zetten of te verkopen. 
 • Voorkomen vertraging:
  Door een uitbreide inventarisatie van de aanwezige materialen en gevaarlijke stoffen wordt vooraf volledig overzicht geboden. Hierdoor kan een sloopaannemer vooraf beter zijn prijs beoordelen en worden vertragingen en verstoringen tijdens de sloop geminimaliseerd.
 • Bevordering van circulariteit:
  Nederland wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken. Circulair bouwen is daarbij essentieel. De ambitie is om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. SMI biedt u een instrument om hier actief naartoe te werken. Met SMI kunt u uw ambities onderbouwd verder vorm geven.
 • Inzicht in materialen:
  vaak is niet compleet duidelijk welke materialen er in een pand zitten, waardoor transparantie niet mogelijk is. Dit inzicht wordt geboden door SMI. Het materialenpaspoort maakt bovendien inzichtelijk wat er met alle materialen gebeurt. 
 • Voorkomen van gevaarlijke situaties:
  doordat SMI de gevaarlijke stoffen in een gebouw in inzichtelijk maakt wordt blootstelling voorkomen. Zo voldoet u bovendien aan Arbo wetgeving en het bouwbesluit.

Onze dienstverlening 

 • Ondersteuning en advies 
 • Certificering voor SMI
 

Wilt u weten hoe SMI het beste in een bouwproject in uw gemeente geïntegreerd kan worden? Neem contact met ons op voor SMI mogelijkheden.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.