SMI voor sloopdeskundigen

Wilt u zich laten certificeren voor SMI? Dan kunt u actief aan de slag gaan met veiligheidsborging en circulair bouwen. Dat kan bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever dat van u vraagt of omdat u graag een bijdrage aan de circulaire economie levert. Het proces tot certificering omvat een aantal stappen die beginnen bij een aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het certificeringsproces

 • Neem ons informatiepakket goed door om te leren waaraan u moet voldoen voor het behalen van SMI certificering.
 • Doe een aanvraag voor het SMI certificeringstraject
 • Implementeer een kwaliteitsmanagementsysteem om SMI actief toe te kunnen passen
 • Controleer of het systeem werkbaar is door middel van een interne audit
 • Laat het kwaliteitsmanagementsysteem certificeren

Uw voordeel

 • Kostenbesparing:
  door verantwoording van de materialen in een pand kan op de kosten bespaard worden door deze opnieuw in te zetten of te verkopen. 
 • Voorkomen vertraging:
  Door een uitbreide inventarisatie van de aanwezige materialen en gevaarlijke stoffen wordt vooraf volledig overzicht geboden. Hierdoor kunt u vooraf beter een prijs beoordelen en worden vertragingen en verstoringen tijdens de sloop geminimaliseerd.
 • Bevordering van circulariteit:
  Nederland wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken. Circulair bouwen is daarbij essentieel. De ambitie is om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. SMI biedt u een instrument om hier actief naartoe te werken. Met SMI kunt u uw ambities onderbouwd verder vorm geven.
 • Inzicht in materialen:
  vaak is niet compleet duidelijk welke materialen er in een pand zitten, waardoor transparantie niet mogelijk is. Dit inzicht wordt geboden door SMI. Het materialenpaspoort maakt bovendien inzichtelijk wat er met alle materialen gebeurt. 
 • Voorkomen van gevaarlijke situaties:
  doordat SMI de gevaarlijke stoffen in een gebouw in inzichtelijk maakt wordt blootstelling voorkomen. Zo voldoet u bovendien aan Arbo wetgeving en het bouwbesluit.

Onze diensten voor u

 
Wilt u zich aanmelden voor het behalen van het SMI certificaat?
Neem contact met ons op.

Onze dienstverlening 

 • Ondersteuning en advies 
 • Certificering voor SMI

Wilt u weten hoe u veiligheid en circulariteit in uw sloopproject kan optimaliseren met SMI? Neem contact met ons op voor SMI mogelijkheden.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.