Circulariteit

De gebouwen die nu gesloopt of verbouwd worden zijn vaak niet gebouwd om deze circulair te ontmantelen. SMI biedt inzicht in de vrijkomende materialen en de hergebruik mogelijkheden daarvan. Dit draagt bij aan de circulaire economie waar Nederland naartoe aan het werken is, maar heeft meer voordelen:
 
 • Kostenbesparing:
  door verantwoording van de materialen in een pand kan op de kosten bespaard worden door deze opnieuw in te zetten of te verkopen. 
 • Voorkomen vertraging:
  Door een uitbreide inventarisatie van de aanwezige materialen en gevaarlijke stoffen wordt vooraf volledig overzicht geboden. Hierdoor kan een sloopaannemer vooraf beter zijn prijs beoordelen en worden vertragingen en verstoringen tijdens de sloop geminimaliseerd.
 • Bevordering van circulariteit:
  Nederland wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken. Circulair bouwen is daarbij essentieel. De ambitie is om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. SMI biedt u een instrument om hier actief naartoe te werken. Met SMI kunt u uw ambities onderbouwd verder vorm geven.
 • Inzicht in materialen:
  vaak is niet compleet duidelijk welke materialen er in een pand zitten, waardoor transparantie niet mogelijk is. Dit inzicht wordt geboden door SMI. Het materialenpaspoort maakt bovendien inzichtelijk wat er met alle materialen gebeurt. 
 • Voorkomen van gevaarlijke situaties:
  doordat SMI de gevaarlijke stoffen in een gebouw in inzichtelijk maakt wordt blootstelling voorkomen. Zo voldoet u bovendien aan Arbo wetgeving en het bouwbesluit.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederlan, IDDS en Hein Heun Group.