SMI voor ontwikkelaars

U bent betrokken bij de sloop, renovatie, of bouw van een pand dat waardevolle materialen bezit. De materialen zijn altijd tot op zekere hoogte opnieuw circulair inzetbaar. SMI biedt u inzicht in deze materialen zodat u ze optimaal kan benutten. Door samen te werken met een SMI gecertificeerde partij krijgt u meer grip op het project en de mogelijkheden die circulariteit u biedt.

Vraagt uw opdrachtgever voor een SMI certificering? Of wilt u zelf graag met SMI gecertificeerde bedrijven werken? Met SMI kunt u bijvoorbeeld de kosten van een project reduceren of aan een circulaire economie bijdragen. Zo bouwt u mee aan een circulaire economie. Wilt u meer weten?


Uw voordeel

 • Kostenbesparing:
  door verantwoording van de materialen in een pand kan op de kosten bespaard worden door deze opnieuw in te zetten of te verkopen. 
 • Voorkomen vertraging:
  Door een uitbreide inventarisatie van de aanwezige materialen en gevaarlijke stoffen wordt vooraf volledig overzicht geboden. Hierdoor kan een sloopaannemer vooraf beter zijn prijs beoordelen en worden vertragingen en verstoringen tijdens de sloop geminimaliseerd.
 • Bevordering van circulariteit:
  Nederland wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken. Circulair bouwen is daarbij essentieel. De ambitie is om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. SMI biedt u een instrument om hier actief naartoe te werken. Met SMI kunt u uw ambities onderbouwd verder vorm geven.
 • Inzicht in materialen:
  vaak is niet compleet duidelijk welke materialen er in een pand zitten, waardoor transparantie niet mogelijk is. Dit inzicht wordt geboden door SMI. Het materialenpaspoort maakt bovendien inzichtelijk wat er met alle materialen gebeurt. 
 • Voorkomen van gevaarlijke situaties:
  doordat SMI de gevaarlijke stoffen in een gebouw in inzichtelijk maakt wordt blootstelling voorkomen. Zo voldoet u bovendien aan Arbo wetgeving en het bouwbesluit.

Onze dienstverlening 

 • SMI trainingen
 • Ondersteuning en advies 
 • Certificering voor SMI

Wilt u weten hoe SMI het beste in uw sloop of renovatie project geïntegreerd kan worden? Neem contact met ons op voor SMI mogelijkheden.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.