Veiligheidsrisico's

Bij de sloop of verbouwing van panden komen veel soorten gevaarlijke stoffen vrij. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn Asbest en Chroom 6. Op andere risicovolle stoffen zoals andere zware metalen, PCB’s, gevaarlijke gassen en radioactieve materialen of zelfs duivenpoep wordt vrijwel niet gecontroleerd. Dat levert gevaarlijke situaties of toekomstige gezondheidsklachten bij werknemers op ondanks dat dit conform het bouwbesluit en Arbo wetgeving wel verplicht is. SMI is ingericht om deze materialen veilig en verantwoord in kaart te brengen. Partijen die hiervoor gecertificeerd zijn hebben deskundig personeel in dienst die deze gevaarlijke stoffen herkennen en detecteren en er zo veilig mee omgaan.


SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.