Aanmelden SMI certificeringstraject

Met SMI certificering kunt u actief aan de slag met circulair renoveren en slopen. Daarnaast kunt u met SMI gecertificeerd gevaarlijke stoffen in een gebouw in kaart brengen. 
 
Het proces tot certificering omvat een aantal stappen:
 
  • Doe een aanvraag voor het SMI certificeringstraject
  • Implementeer een kwaliteitsmanagementsysteem om SMI actief toe te kunnen passen
  • Controleer of het systeem werkbaar is door middel van een interne audit
  • Laat het kwaliteitsmanagementsysteem onafhankelijk certificeren
 
Wilt u meer weten?
Download ons informatiepakket voor meer informatie over de SMI

Wilt u beginnen met het certificeringstraject?

Meld u aan:


    SMI is een initiatief van: DAGnl (De AdviesGroep Nederland) , TÜV Nederland, IDDS en Hein Heun Group.